הודו הקטנה תפריט משלוחים
הודו הקטנה תפריט משלוחיםהודו הקטנה, רינגלבלום 15 באר שבע. 08-6489801